Klauzula Informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest:

Z-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. KUŹNICKA 7A, 93-459 ŁÓDŹ
tel.: (+48) 881 533 533 , e-mail: kontakt@z-bud.com.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach uzyskania informacji dotyczącej usług świadczonych przez Z-BUD DEVELOPMENT;
3. podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, (tzn. wyrażona przez Panią/Pana zgoda);
4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy administratora oraz osoby przez niego upoważnione;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat;
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia informacji na temat usług świadczonych przez Z-BUD DEVELOPMENT.

Kontakt z nami

Nowe pole

15 + 3 =

Adres

KUŹNICKA 7A, 93-459 ŁÓDŹ

Email
Telefon

(+48) 881 533 533

Dane firmowe

NIP 7292746507
REGON 523378222
KRS 0000996890

Kapitał zakładowy

350 000 zł